Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Στις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) ανήκουν υπηρεσίες περιεχομένου που παρέχονται μέσω συγκεκριμένων κωδικών.

Οι υπηρεσίες ΥΠΠ μπορούν να είναι 2 ειδών, είτε σύντομων μηνυμάτων κειμένου SMS είτε φωνής (IVR).

Για υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) υπάρχουν οι 4ψήφιοι κωδικοί (1000 μέχρι 9999) ενώ για υπηρεσίες φωνής υπάρχουν οι 8ψήφιοι κωδικοί ( 90000000 μέχρι 90099999 και 90900000 μέχρι 90999999) και 5ψήφιοι κωδικοί (11800 μέχρι 11899).

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαφορετική χρέωση, συνήθως υπερτιμημένη δηλαδή στοιχίζουν περισσότερα από τις κανονικές χρεώσεις για κλήσης εσωτερικού και αποστολής μηνυμάτων και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:

•    Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext)
•    Οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext)
•    Σύντομων μηνυμάτων (SMS)
•    Πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS)

Σημείωση: Μηνύματα προς την αριθμοσειρά 8000 – 8999 είναι δωρεάν με βάση τον ΓΕΡΗΕΤ (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Οι ΥΠΠ μπορεί να χρεώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

•    με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση σε IVR
•    με χρέωση ανά μονάδα χρόνου, με ή χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης σε IVR (π.χ. ανά λεπτό)
•    με ένα σταθερό κόστος ανά SMS/MMS που στάληκε ή ληφθηκε

Φραγή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Με τον όρο Φραγή εννοούμε τη διακοπή της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ).

Η ενεργοποίηση φραγής προσφέρεται στους συνδρομητές μας δωρεάν.

Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή υπηρεσιών Φωνής καλέστε:

•    136 Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής & Κινητής Οικιακών Πελατών
•    131 Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής & Κινητής Εταιρικών Πελατών

Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή υπηρεσιών SMS στείλτε “PSMS” στο 8088 και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας σταλούν.

Σημείωση:
Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Φωνής και Σύντομων Μηνυμάτων είναι αρχικά ανοιχτή σε όλους τους πελάτες μας.

 • Υπηρεσίες SMS
 • Υπηρεσίες Φωνής
 • Οι Υπηρεσίες SMS χωρίζονται σε 2 είδη υπηρεσιών:

  Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά την αποστολή μηνύματος (MO)
  Ο συνδρομητής χρεώνεται για κάθε μήνυμα που στέλνει σε ένα τετραψήφιο κωδικό. Σε τέτοιες υπηρεσίες συνήθως ανήκουν διαγωνισμοί και τήλε-ψηφοφορίες. 

  Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά τη λήψη μηνύματος (MT)
  Ο συνδρομητής ξεκινά να χρεώνεται μετά την εγγραφή του σε υπηρεσίες που ανήκουν σε ένα τετραψήφιο κωδικό με συνδρομή ένα ποσό κατά την λήψη του μηνύματος ανά βδομάδα ή ανά μήνα. Οι συνδρομές μπορεί να διαφέρουν ανά Υπηρεσία π.χ. μια υπηρεσία μπορεί να έχει μηνιαία χρέωση ενώ μια άλλη ελάχιστο αριθμό μηνυμάτων που θα λάβει ο χρήστης ανά εβδομάδα.

  Για την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο/η συνδρομητής χρειάζεται αρχικά να καταχωρήσει  τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην σχετική ιστοσελίδα εγγραφής της εκάστοτε υπηρεσίας. Έπειτα, λαμβάνει σχετικό SMS που περιέχει ένα αριθμό PIN τον οποίο καταχωρεί στην ιστοσελίδα εγγραφής, και εφόσον τσεκάρει το σχετικό κουτάκι αποδοχής (tick box) ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους της υπηρεσίας ολοκληρώνει την όλη διαδικασία ενεργοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής ο/η συνδρομητής θα λάβει ενημερωτικά SMS από την MTN και το πάροχο της υπηρεσίας σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδρομής, τον τρόπο απενεργοποίησης της υπηρεσίας και τη συχνότητα των χρεώσεων.       

  Οι πλείστες υπηρεσίες υπερτιμημένων SMS παρέχονται από Τρίτες εταιρείες (Παρόχους) που είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν. Για διαγραφή από μια συνδρομητική υπηρεσία υπάρχουν οδηγίες στο μήνυμα που στέλνει ο πάροχος μετά την επιτυχή εγγραφή στην υπηρεσία, αλλά μπορείτε να διαγραφείτε από μια τέτοια υπηρεσία και επικοινωνώντας μαζί μας.  

  Οι Υπηρεσίες SMS χρεώνονται επιπρόσθετα από το πλάνο συμβολαίου.

  Συστήνουμε στους συνδρομητές μας να διαβάζουν προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις, και τα ενημερωτικά απαντητικά SMS που λαμβάνουν από το πάροχο πριν και μετά την εγγραφή τους σε κάποια συνδρομητική υπηρεσία.

  Για διαγραφή από μια τέτοια υπηρεσία καλέστε: 

  • 136 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Σταθερής & Κινητής
  • 131 Κέντρο Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής & Κινητής Εταιρικών Πελατών

  Ή επιστεφτείτε ένα από τα καταστήματα μας.

  Για να δείτε όλους τους ενεργούς τετραψήφιους κωδικούς υπηρεσιών SMS και στοιχεία επικοινωνίας με τους παρόχους πατήστε εδώ.

 • Οι Υπηρεσίες Φωνής συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες φωνής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν συνεργαζόμενες εταιρείες στους συνδρομητές μας μέσω του δικτύου μας. Aφορούν υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα στους καλούντες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ψηφίζουν σε τηλεπαιχνίδια και να επικοινωνούν απευθείας με διάφορες βάσεις πληροφοριών (τηλεφωνικού καταλόγου, παιχνίδια, αστρολογία, κτλ.). Οι συνδρομητές μπορούν επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες είτε μέσα από ηχογραφημένα μηνύματα ,είτε συνομιλώντας με ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους.

  Οι κλήσεις αυτές έχουν υψηλότερα τέλη από μια απλή κλήση και χρεώνονται εκτός πακέτου.

  Οι υπηρεσίες Φωνής τρίτων χωρίζονται σε δυο κατηγορίες χρεώσεων:

  1. Χρέωση ανά λεπτό κλήσης

  2. Χρέωση ανά κλήση

  Οι ΥΠΠ που παρέχονται μέσω φωνής με βάση το ΓΕΡΗΕΤ (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) δεν επιτρέπεται να έχουν διάρκεια πάνω από 15 λεπτά και κατά την έναρξη της κλήσης πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος  χρέωσης και το κόστος της κλήσης.