Ανεπιθύμητες Κλήσεις

Η MTN προστατεύει τους συνδρομητές της από ανεπιθύμητες κλήσεις

Στην MTN Κύπρου, επενδύουμε για την απρόσκοπτη αλλά και ασφαλή επικοινωνία του κάθε συνδρομητή που επιλέγει το δίκτυο μας για τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες. Στα πλαίσια της ασφαλούς επικοινωνίας περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για προστασία των συνδρομητών μας από ανεπιθύμητες κλήσεις ή μηνύματα.

Οι συνδρομητές της ΜΤΝ Κύπρου, με σύνδεση συμβολαίου MTN PayMonthly ή προπληρωμένη σύνδεση MTN PayAsYouGo, έχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις παρενόχλησης από γνωστούς ή άγνωστους αριθμούς.

Διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Αποκλεισμού Ανώνυμων Εισερχόμενων κλήσεων     
Οι συνδρομητές της ΜΤΝ έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν τις εισερχόμενες κλήσεις από ανώνυμους αριθμούς, καλώντας στο 136 (ΜΤΝ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών) και ζητώντας την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Αποκλεισμού Ανώνυμων Κλήσεων στη γραμμή τους. Η ενεργοποίηση γίνεται μόνο μια φορά με χρέωση €2 (συμπ. Φ.Π.Α.). Αντίστοιχα, μπορούν εύκολα να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία με χρέωση €1 (συμπ. ΦΠΑ).

Διαδικασία για διερεύνηση ανεπιθύμητων ή κακόβουλων κλήσεων

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ή κακόβουλων κλήσεων, είναι η καταγγελία στην Αστυνομία.

Η αστυνομία εκδίδει βεβαίωση Υποβολής Παραπόνου/Καταγγελίας, την οποία ο συνδρομητής πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την πολιτική του ταυτότητα, σε οποιοδήποτε κατάστημα ΜΤΝ και να ζητήσει να τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία παρακολούθησης ανεπιθύμητων κλήσεων.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων του συνδρομητή, θα ξεκινήσει η διαδικασία παρακολούθησης κλήσεων για 2 εβδομάδες.

Με την ολοκλήρωση των 2 εβδομάδων, τα αποτελέσματα της έρευνας θα παραδίδονται μόνο στην Αστυνομία Κύπρου, όπως ορίζει το Άρθρο 108 (1)(α) του Νόμου 19(Ι)/2002. Τα στοιχεία δεν παραδίδονται σε καμία περίπτωση στο συνδρομητή που υπέβαλε το αίτημα ή τρίτο πρόσωπο.

Εάν τα αποτελέσματα αποδείξουν ότι ο αριθμός που παρενοχλεί τον συνδρομητή, είναι συνδρομητής προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας MTN PayAsYouGo και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο αρχείο της ΜΤΝ, καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον συνδρομητή ή ο συνδρομητής αρνηθεί να τα διαθέσει, τότε η ΜΤΝ θα ακυρώσει τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή.

Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει την υπηρεσία πριν από την ολοκλήρωση των δύο εβδομάδων παρακολούθησης, αρκεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε κατάστημα ΜΤΝ και να ζητήσει να διακοπεί η παρακολούθηση της γραμμής του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρουσιάσει την πολιτική του ταυτότητα.

Η χρέωση της υπηρεσίας είναι €5 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσό το οποίο πληρώνεται με την υποβολή του αιτήματος.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και σε περιπτώσεις καταγγελιών για ανεπιθύμητα ή κακόβουλα μηνύματα SMS.


Διαδικασία αναφοράς ανεπιθύμητων μηνυμάτων SMS και MMS

Για περιπτώσεις ανεπιθύμητων / ενοχλητικών μηνυμάτων (Spam) SMS και MMS, ο συνδρομητής μπορεί να σταματήσει ή να καταγγείλει τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων ως εξής:

  • Αν το μήνυμα του δίνει την επιλογή STOP ή opt out, ο συνδρομητής μπορεί να καλέσει τον αριθμό ή να στείλει μήνυμα για να σταματήσει την αποστολή των μηνυμάτων από το συγκεκριμένο αποστολέα στον αριθμό του.
  • Να προωθήσει το μήνυμα SMS στον αριθμό 8088, προσθέτοντας στο μήνυμα ποιος είναι ο αποστολέας (ονομασία ή αριθμός). Σε περιπτώσεις μηνυμάτων MMS, ο συνδρομητής μπορεί να προωθήσει το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spam@mtn.com.cy προσθέτοντας επίσης το όνομα ή τον αριθμό του αποστολέα.
  • Να συμπληρώσει το «Έντυπο υποβολής παραπόνου λήψης ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων», το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΤΝ στο 136.

Ο συνδρομητής που υπέβαλε την καταγγελία θα ενημερωθεί για τις ενέργειες που λήφθηκαν μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Εάν, μετά από την έρευνα, εντοπιστεί ότι ο αριθμός που έστειλε το ενοχλητικό μήνυμα είναι συνδρομητής ΜΤΝ, τότε η ΜΤΝ θα επικοινωνήσει μαζί του και θα ζητήσει να αφαιρεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου συνδρομητή από τη λίστα. Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με το συγκεκριμένο αποστολέα, τότε η ΜΤΝ θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της γραμμής του. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση όπου μετά την επικοινωνία, ο παραπονούμενος συνδρομητής λάβει ξανά μήνυμα από το συγκεκριμένο αποστολέα και προχωρήσει σε καταγγελία.

Σε περίπτωση που ο αποστολέας του μηνύματος συνεργάζεται με άλλο παροχέα, τότε η ΜΤΝ θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για διευθέτηση του θέματος.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι συνδρομητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 136 ή να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστημα ΜΤΝ.