Μη διαθέσιμα εμπορικά

 Τα πιο κάτω πλάνα MTN Mobile Internet, δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα από τις 8/12/2014. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές των συγκεκριμένων πλάνων δεν επηρεάζονται.

Πλάνα MTN Mobile InternetΜηνιαίο πάγιοΧρέωση για Επιπρόσθετη Χρήση
ΜΤΝ Mobile Internet 1GB€16.24€0.0305/MB
ΜΤΝ Mobile Internet 2.5GB€25.42€0.0305/MB
MTN Mobile Internet 5GB€39.64€0.0179/MB
ΜΤΝ Mobile Internet 25GB€50.83€0.0179/MB
ΜΤΝ Mobile Internet Unlimited€80.28€0/MB