Απεριόριστο MTN 4G internet στο σπίτι χωρίς σταθερή γραμμή!

Για να απολαμβάνεις απεριόριστο internet με τις ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες του δικτύου MTN 4G, χωρίς σταθερή γραμμή, συνδέσου με πλάνο MTN Broadband in a Box.
Με τα πλάνα MTN Broadband in a Box, το μόνο που χρειάζεσαι για τη σύνδεσή σου είναι μια συνηθισμένη πρίζα. Έτσι, απολαμβάνεις internet ακόμα και ταυτόχρονα, σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σου.

 

 Πλάνα

 

Μέγιστη Ταχύτητα Download/Upload

 

Μηνιαίο Πάγιο

 

 

Κόστος συσκευής

MTN Broadband in a Box Medium 12Mbps/2Mbps €29.00 €59.00

MTN Broadband in a Box Large

20Mbps/4Mbps

€35.00

€39.00

MTN Broadband in a Box XLarge

40Mbps/6Mbps

€45.00

ΔΩΡΕΑΝ

 

Συνίσταται κάλυψη 3G ή 4G

Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης για κάθε πλάνο. Για το πλάνο MTN Broadband in a box Medium η πολιτική ορθής χρήσης ορίζεται στα 40GB, για το πλάνο MTN Broadband in a box Large η πολιτική ορθής χρήσης ορίζεται στα 60GB και για το πλάνο MTN Broadband in a box XLarge ορίζεται στα 80GB.

Πολιτική ορθής χρήσης για την υπηρεσία απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο:

Όταν η συνολική χρήση δεδομένων (η συνολική χρήση συμπεριλαμβάνει τον όγκο δεδομένων που αποστάλθηκε (upload) και που λήφθηκε (download) σε ένα ημερολογιακό μήνα ξεπεράσει το όριο της Πολιτικής Ορθής Χρήσης (όπως αναφέρεται πιο πάνω), η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει διαχείριση της ταχύτητας σύνδεσης (1Mbps download και 512Kbps upload) για την προστασία της απόδοσης του δικτύου και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους χρήστες υπηρεσιών δεδομένων της ΜΤΝ.

 

Χωρίς συμβόλαιο, το μηνιαίο πάγιο των πλάνων παραμένει το ίδιο και το κόστος της συσκευής ανέρχεται στα €139.

Απόκτησε τό τώρα απο το MTN e-Store
  BUTTON GR

 

Όροι & Προϋποθέσεις
  • H υπηρεσία είναι διαθέσιμη για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές που αγοράζουν τη συσκευή MTN Broadband in a Box με 24μηνο ή μηνιαίο συμβόλαιο σε υπηρεσία απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
  • Η υπηρεσία MTN Broadband in a Box μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τη συσκευή με την οποία αγοράστηκε η υπηρεσία MTN Broadband in a Box.
  • Η αναφορά ταχυτήτων ως μέγιστη δεν αναφέρεται ως η εκτιμωμένη ταχύτητα παροχή της υπηρεσίας αλλά ως η μέγιστη ταχύτητα την οποία θα μπορεί να λάβει ο συνδρομητής από το δίκτυο εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη στο δίκτυο κατά την χρήση της υπηρεσίας. Η πραγματική ταχύτητα του δικτύου μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως διαφόρων συνθηκών όπως η τοποθεσία, ο αριθμός των χρηστών, οι καιρικές συνθήκες, το είδος της εφαρμογής κλπ.
  • Σε περίπτωση τερματισμού του συμβολαίου πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου των 24 μηνών, ο συνδρομητής θα πληρώσει τέλη ακύρωσης που υπολογίζονται βάσει του συνολικού κόστους για την αγορά της συσκευής που θα επωφελείτο ανά κάθε MTN Broadband in a Box πλάνο και αναπροσαρμόζονται αναλογικά με τους εναπομείναντες μήνες.
  • Η χρήση της υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο κάτω από το δίκτυο της ΜΤΝ εντός Κύπρου. Η υπηρεσία δεν  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιαγωγή.
  • Ισχύουν οι συνήθεις όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας ΜΤΝ PayMonthly