Η ΜΤΝ πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκτώντας την πιστοποίηση ISO 14001

Δημοσίευση: Σεπτέμβριος 14, 2015

H ΜΤΝ είναι η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο που πιστοποιείται με ISO 14001 για το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει, καθώς και για την καταγεγραμμένη μείωση της επίδρασής της στο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια.

Η συστηματική προσπάθεια της ΜΤΝ να ελαχιστοποιήσει το ενεργειακό της αποτύπωμα επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση της πιστοποίησης ISO 14001, μετά από διεξοδικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV Austria – Hellas και αφορούσε στις περιβαλλοντικές πρακτικές τόσο της εταιρείας, όσο και των υπαλλήλων της.

Κριτήριο για την απόκτηση του πιστοποιητικού αποτέλεσαν οι εντυπωσιακές επιδόσεις της ΜΤΝ στους πιο κάτω τομείς:

·         Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΤΝ Stores

·         Μείωση της κατανάλωσης ντίζελ κατά 46% συκριτικά με το 2014, γεγονός που οδήγησε στην εξοικονόμηση 321 τόνων διοξειδίου του άνθρακα

·         Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 16% στα γραφεία της εταιρείας και κατά 41% στα ΜΤΝ Stores

·         Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 32% στα γραφεία και στα ΜΤΝ Stores

·         Ανακύκλωση περισσότερων από 4800 κιλών χαρτιού μέχρι σήμερα, που ισοδυναμούν με 115 δέντρα

·         Ανακύκλωση 480 κιλών PMD

·         Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 33% από την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, αντί για την αποστολή λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου

·         Εξοικονόμηση πετρελαίου και βενζίνης από την εξορθολογισμένη χρήση των εταιρικών οχημάτων

·         Φύτευση περισσότερων από 400 φυτών και δέντρων

·         Αντικατάσταση της χάρτινης σακούλας που χρησιμοποιόταν στα MTN Stores με οικολογική

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΤΝ Κύπρου, Philip van Dalsen, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την αναγνώριση τους από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria – Hellas. Η προσπάθειά μας να προσφέρουμε στην κοινότητα και στο περιβάλλον είναι διαρκής και συνδυάζεται επιτυχώς με την ανάπτυξη και την τεχνολογία. Ευχαριστούμε σύσσωμο το προσωπικό της ΜΤΝ για την αφοσίωσή τους σε αυτό τον κοινό στόχο και συνεχίζουμε, ώστε να αποτελέσουμε πρότυπο εταιρικής περιβαλλοντικής συνείδησης στην Κύπρο και να συμβάλλουμε στην ευρύτερη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος».