Η ΜΤΝ επενδύει στην πράσινη ενέργεια

Δημοσίευση: Ιούλιος 23, 2014

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων και προπαντός, μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης πέτυχε η ΜΤΝ, με την πρωτοβουλία της να εγκαταστήσει υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα για τη λειτουργία των σταθμών βάσης της. Η ΜΤΝ, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου ενεργειακής αναδιάρθρωσής της, που ξεκίνησε το 2012, εγκατέστησε μέχρι σήμερα συνολικά 45 υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα, εκ των οποίων τα τελευταία 15 εντός του Ιουλίου. Με αυτό τον τρόπο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, αντικαθιστώντας τις ηλεκτρογεννήτριες και καταγράφοντας μία ακόμη πρωτιά στον κλάδο της.  

Σε κάθε σταθμό εγκαταστάθηκαν 2.15 Kwp φωτοβολταϊκών πλαισίων, τα οποία μέσω της ηλιακής ενέργειας παράγουν κατά μέσο όρο 10 Kwh την ημέρα και διασφαλίζουν την άρτια ηλεκτροδότηση του σταθμού. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εξοικονομούν συνολικά 427.500 λίτρα πετρελαίου ετησίως, δηλαδή 9.500 λίτρα πετρελαίου ανά σταθμό. Η εντυπωσιακή εξοικονόμηση καυσίμων που προκύπτει συνοδεύεται από την εξίσου δραστική μείωση της εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων. Πλέον οι σταθμοί της ΜΤΝ παράγουν 1.110.000Kg λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, με κάθε σταθμό να παράγει στο ίδιο διάστημα μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 24.665Kg. 

Η στρατηγική του Ομίλου ΜΤΝ ενσωματώνει τις πράσινες μορφές ενέργειας και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και η κατάταξή του στις 500 κορυφαίες επιχειρήσεις  για το 2014, σύμφωνα με την έγκριτη λίστα Newsweek Green Rankings, αποτελεί σημαντική διάκριση. Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρισμένες αξιολογήσεις εταιρικών περιβαλλοντικών επιδόσεων διεθνώς, καθώς στη διαμόρφωσή της συμμετέχουν το περιοδικό Newsweek, η Corporate Knights Capital, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εξειδικεύονται στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης, ακαδημαϊκοί φορείς και ανεξάρτητοι εκτιμητές.