ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Ανακοίνωση - Προσοχή στα κακόβουλα email

Δημοσίευση: Ιούλιος 7, 2017

Προσοχή στα κακόβουλα email: παρατηρήθηκαν σήμερα φαινόμενα αποστολής κακόβουλων mail από εξωτερικούς servers τα οποία εμφανίζονται ψευδώς να προέρχονται από την ΜΤΝ, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση no-reply@mtn.com.cy. Δεν αποστέλλονται από την MTN Κύπρου και είναι προϊόντα απάτης.

Σας παρακαλούμε να τα διαγράψετε χωρίς να ανοίξετε link ή συνημμένο. Μην ανταποκριθείτε και μη δώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο ή αριθμό λογαριασμού.

Η ΜΤΝ προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να βρεθεί και να αποκλειστεί ο παράνομος αποστολέας.