MTN e-Invoice

Αρχισε να λαμβάνεις τον λογαριασμό σου στο e-mail σου!

Ακόμα λαμβάνεις τον λογαριασμό σου με το ταχυδρομείο; Υπάρχει ένας πιο απλός και γρήγορος τρόπος! Με το MTN e-Invoice έχεις κάθε μήνα τον λογαριασμό σου κατευθείαν στο e-mail σου, χωρίς χαρτιά, καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

Το MTN e-Invoice:

 • είναι δωρεάν
 • σου εξοικονομεί χώρο και χρόνο αφού δεν χρειάζεται η αρχειοθέτηση των λογαριασμών
 • βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος αφού δεν χρησιμοποιείται πλέον χαρτί
 • είναι εύκολα προσβάσιμο αφού το βρίσκεις όποτε θες στο e-mail σου
 • σου δίνει την ευκολία άμεσης πληρωμής ηλεκτρονικά, πατώντας το link που σου δίνεται στο e-mail


Για να ενεργοποιήσεις τον ηλεκτρονικό σου λογαριασμό:


Κάλεσε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΤΝ στο 136 ή 

επισκέψου οποιοδήποτε κατάστημα ΜΤΝ ή 

συμπλήρωσε την πιο κάτω αίτηση: 

 


Η πιο πάνω αίτηση δεν ισχύει για περιπτώσεις εταιρικών πελατών. Για τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς εταιρικών πελατών πατήστε ΕΔΩ.

Σημαντικό: Ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλέξεις για να ενεργοποιήσεις τον ηλεκτρονικό σου λογαριασμό, θα πρέπει απαραιτήτως να επιβεβαιώσεις το email σου. Η ΜΤΝ θα σου στείλει email με το οποίο θα σου ζητά να επιβεβαιώσεις ότι το email σου είναι σωστό. Μην ξεχάσεις να ελέγξεις και τον φάκελο “ανεπιθύμητα”.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTON ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MTN E-INVOICE
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η “MTN Cyprus Ltd” (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN e-Invoice Competition» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συνδρομητές συμβολαίου,  οι οποίοι λαμβάνουν το μηνιαίο τους τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή
  • first-degree relatives and/or spouses with the employees of MTN Cyprus Ltd.
  • τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  • Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.
 4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επικυρώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να λαμβάνουν το μηνιαίο τιμολόγιό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και επικύρωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.mtn.com.cy/einvoice.
 5. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22η Σεπτεμβρίου 2016 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15 Νοεμβρίου 2016 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 6. Δώρα:
  • Θα κληρωθεί ένας νικητής που θα κερδίσει ένα Samsung Galaxy S7 Edge.
  • Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με άλλα αντικαταστατά ή μεταβίβαση του προαναφερόμενου δώρου σε άλλα πρόσωπα.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΜΤΝ Κύπρου στις 19 Νοεμβρίου 2016.  Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) ο συνδρομητής έχει κάνει εγγραφή για να λαμβάνει το μηνιαίο του τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, (β) έχει προχωρήσει με την επικύρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει δηλώσει.
 8. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων: Ο νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών για οποιοδήποτε λόγο χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του από τα κεντρικά γραφεία της ΜΤΝ που βρίσκονται στην Λεωφόρο Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα παραλαβής του δώρου.  
 9. Αποδοχή Δώρων: Αποδεχόμενος να λάβει το Δώρο, ο νικητής επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής του μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Ο νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την Λήξη του Διαγωνισμού.
 10. Δημοσίευση Όρων: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ στο www.mtn.com.cy.
 11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της ανακήρυξης των Νικητών, ενημερώνοντας σχετικά, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.
 13. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Λογαριασμός μέσω ταχυδρομείου.

Αν επιθυμείς να συνεχίσεις να λαμβάνεις τον μηνιαίο σου λογαριασμό μέσω ταχυδρομείου, τότε δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενημέρωση προς την ΜΤΝ. Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σου λογαριασμού, η αποστολή του λογαριασμού μέσω ταχυδρομείου θα διακοπεί.

Η μηνιαία χρέωση διαχείρισης για την αποστολή του μηνιαίου σας λογαριασμού μέσω ταχυδρομείου είναι €0.50 (συμπ. Φ.Π.Α.) και εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο 2015.

Αν λαμβάνετε αναλυτικό μηνιαίο λογαριασμό μέσω ταχυδρομείου, τότε θα συνεχίσετε να τον λαμβάνετε ταχυδρομικώς, χωρίς καμία αλλαγή στην χρέωση. Η χρέωση για αναλυτικό λογαριασμό παραμένει στα €1.19/μήνα.

Δηλώστε τώρα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να λαμβάνετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, ΔΩΡΕΑΝ!