Διαγωνισμοί / Κληρώσεις

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘ΤΣΙΚΝΟPARTY SELFIE’ ΤΗΣ ΜΤΝ 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η “MTN Cyprus Ltd”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαAγωνισμό με τίτλο «Τσικνοparty selfie»  (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»)

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και του ραδιοφωνικού σταθμού ‘ΚΛΙΚ FM’, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  θα πρέπει να βγάλουν φωτογραφία μόνοι ή με παρέα στο Τσικνοparty που θα διεξαχθεί στην πλατεία Σαριπόλου στη Λεμεσό, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και να την ανεβάσουν στο Instagram τους χρησιμοποιώντας το hashtag #mtntsiknoparty μεταξύ των ωρών  11:00 - 21:00.

5. Δώρα. 

(α) Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα αναδειχθεί 1 (ένας) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα iPhone 8 64GB.  («Το Δώρο»).

(β) Ο Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με άλλα αντικατάστατα.

(γ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους τα οποία θα επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση του Νικητή. 

6.  Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Δευτέρα 12/2 στην εκπομπή του Τρύφωνα Αναστασιάδη στο Κλικ FM μεταξύ 12:00 – 15:00. O νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά στην εκπομπή μεταξύ 12:00 – 15:00 και επιπρόσθετα θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram από το λογαριασμό του Κλικ FM. Θα ζητηθεί από τον νικητή να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα και να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον νικητές εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν/ αυτής σχετικής ενημέρωσης για οποιοδήποτε λόγο τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

7. Αποδοχή Δώρoυ

Αποδεχόμενος να λάβει το Δώρο, ο Νικητής επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας.

8. Αφού ο νικητής παραλάβει το Δώρο του, το όνομα του θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/MTNCyprus» (επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook) καθώς και στην σελίδα του Κλικ FM στο facebook & Instagram όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘HUAWEI SMARTPHONES’ ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η “MTN Cyprus Ltd”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Huawei smartphones competition» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Base Element και Delema και δ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στο Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδείς, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες. 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιανουαρίου 2018 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 18 Ιανουαρίου 2018 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο Διοργανωτής θα αναρτήσει στο Διαδικτυακό Τόπο μια ερώτηση. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσουν γραπτώς την απάντηση τους για να λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί.  Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής -με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται  άμεσα από τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω  θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. 

7. Δώρα. 

(α) Μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα αναδειχθεί ένας (1)  Νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα Smartphone – Huawei Mate 10 Pro («Το Δώρο»).

(β) Ο Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με άλλα αντικατάστατα.

(γ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους τα οποία θα επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση του Νικητή. 

8. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων. 

Ο Νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο Facebook. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τον Νικητή να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα και να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την παραλαβή του Δώρου). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικής ενημέρωσης για οποιοδήποτε λόγο θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. O Νικητής θα ενημερωθεί από την MTN για τον τρόπο και ημερομηνία παραλαβής του δώρου.  Ο Νικητής θα πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του για επιβεβαίωση των στοιχείων του. Αφού ο νικητής παραλάβει το Δώρο του, το όνομα του θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/MTNCyprus» (επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook) όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.

9. Αποδοχή Δώρων

Αποδεχόμενος να λάβει το Δώρο, ο Νικητής επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής του μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Ο Νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την Λήξη του Διαγωνισμού. 

10. Ευθύνη. 

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. 

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Αποδεχόμενος να λάβει μέρος στο διαγωνισμό προϋποθέτει, ανάρτηση στο τοίχο του χρήστη από το application. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τον Νικητή  περαιτέρω στοιχεία. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της ανακήρυξης του Νικητή) ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

15. Αποδοχή των όρων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

16. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.